Informaatiopalvelu

Informaatiopalvelussa tuotetaan ja toimitetaan fyysistä tuotetoimitusta täydentävä tietoaineisto.

Asiakastarpeen mukaisesti räätälöitävä tiedonkeräys, analysointi ja raportointi ulottuvat koko valmistusketjussa tapahtuviin toimintoihin.

Palvelun avulla hallitaan ennakoivasti riskejä ja hoidetaan poikkeamatilanteita asiakaslaadun pro-aktiiviseksi varmistamiseksi.

Valmistusverkoston kilpailukyvystä huolehditaan tuotteiden ja prosessien aktiivisella kehittämisellä.

Informaatiopalvelulle sopivia käyttökohteita:

  • Materiaalitodistusten ja jäljitettävyystietojen keräys
  • Toimittajalaadun valvonta ja reklamointi
  • Valmistuksen aikainen dokumentaatio
  • Tiedon toimittaminen asiakkaan järjestelmiin ja arkistointi