Viatech:lle laatukäsikirja

Viatech on laatinut laatukäsikirjan vuoden 2013 aikana. Käsikirja on laadittu ISO 9001 standardin mukaan. Käsikirja on käytännön työkalu toiminnanohjauksemme kehittämiseen ja siten täytämme myös asiakkaidemme vaatimukset laadun todentamisesta sekä parantamisesta suunnitelmallisesti. Se on myös laadullinen tallenne yrityksemme toimintajärjestelmästä.

Käsikirjassa kuvataan mm. ydinprosessit, asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja jatkuvan parantamisen vaiheet sekä resurssien hallinta. Yhdessä asiakasauditointien kanssa laatukäsikirja on laadunvarmistuksemme kehitystyökalu korkeaan toiminnan tasoon.

Käsikirjassa on oleellisena osanan johdon määrittelemä laatupolitiikka, jonka toteutumaa seurataan johdon katselmuksissa vuosittain.

Tuotantoprosessimme ovat auditoineet mm. Sandvik Mining and Construction, Caterpillar (UK) ja Puolustusvoimat.